Gedragstherapie voor paarden

Over gedragstherapie

Probleemgedrag is dat gedrag van een paard dat de eigenaar als ongewenst beschouwt. Dit gedrag kan redelijk onschuldig zijn, bijvoorbeeld aan je jas trekken voor snoepjes, maar ook zeer gevaarlijk, zoals steigeren of zich om laten vallen. De oorzaken kunnen zeer uiteenlopend zijn. Wat is de interne motivatie van het paard? Welke prikkel is de aanleiding tot het vertonen van het gedrag? Heeft het paard pijn, is het aangeleerd gedrag of houdt de ruiter misschien zelf onbewust het gedrag in stand? Of spelen er meerdere oorzaken een rol?

In een gesprek met de eigenaar en/of bijrijders probeer ik zo precies mogelijk te weten te komen hoe en wanneer het gedrag precies begonnen is en wat de omstandigheden waren. Vervolgens ga ik het paard observeren en wil ik zo mogelijk het probleemgedrag zien. Dit kan ook een gemaakt filmpje van een eerder moment zijn, als dit aanwezig is.

Na de observatie stel ik een diagnose en bedenk ik een plan van aanpak. De bedoeling is dat de eigenaar zelf zijn paard gaat hertrainen of de omstandigheden zodanig aanpast dat het probleem verholpen kan worden. Gedragstherapie is zeker geen quick fix: je zult regelmatig moeten oefenen en ook kritisch naar je eigen gedrag moeten durven kijken. Gelukkig is het trainen met een paard erg leuk en als je resultaat ziet van je trainingen kan dat een goed gevoel geven!

Wie ben ik:

Ik ben Franke Brouwer en ik ben gedragstherapeut voor paarden en instructrice op het Meers Paarden Centrum. Heb je vragen of opmerkingen dan kun je mij altijd even aanspreken op de manege, of contact opnemen via de receptie.

Diensten

1. Consult voor paarden met probleemgedrag. Gedragstherapie.

Een consult omvat een vraaggesprek met de eigenaar, observatie van het paard en analyse van het probleemgedrag. Eventueel film ik het paard zodat ik en de eigenaar het terug kunnen kijken ter verduidelijking. Ik geef deels mondeling advies ter plaatse en werk het advies verder uit in een geschreven verslag. Eventueel vervolgadvies of begeleiding bij trainingen  behoren tot de mogelijkheden.

Voor pensionpaarden en leasepaarden. Ook klanten van buiten MPC zijn welkom.

Prijs: 90 euro per consult, inclusief 2 terugkoppelmomenten.
Prijs voor extra begeleiding: 35 euro per keer.

2. Omgang op stal.

Hoe ga je om met een paard dat je de rug toedraait als je aankomt? Wat doe je als een paard zijn oren naar achteren legt? Juist van moeilijke situaties kun je heel veel leren. Ik ga kijken naar jullie interactie en leg je uit wat een paard bedoelt met zijn lichaamstaal. Hoe kun je hier vervolgens op reageren, zo dat je op een veilige manier je doel bereikt. Gun jezelf deze kans, het is enorm leuk om te doen en je leert er veel van!

Voor wie: manegeklanten, pensionklanten.
Prijs: 39.00 euro per uur,
Met eigen paard: 35 euro

3. Samenwerken in harmonie.

Paardrijden begint al voordat je er op stapt; welke indruk maak jij op je paard? Hoeveel moeite doe je zelf…of doe je teveel…. Vind je het spannend? Geef je jezelf een houding of BEN je een rots in de branding? Een paard is een kuddedier en heeft daarom een leider nodig.  Een zelfverzekerde en consequente leider, maar óók iemand die hem begrijpt. Hier krijgt een paard een veilig gevoel van en hij zal graag uitvoeren wat je van hem vraagt. Hier kun je vanaf de grond aan werken. Je gaat met een paard aan de hand aan het werk. Je gaat verschillende oefeningen uitvoeren en leert om te gaan met druk geven-druk loslaten (wijken voor druk) en timing van je hulpen.

Voor wie: voor iedereen.
Prijs: 23,50 euro per half uur, 39,00 per uur.
Met eigen paard: 36 euro

4. Eigen initiatief.

Als je zelf een bepaalde interesse hebt en het staat hierboven niet vermeld, kom dan met een eigen voorstel naar me toe. Denk bijvoorbeeld aan observatie van paarden in de loopstal/het weiland, hulp bij de omgang met je eigen paard, kortom alles wat valt onder omgang met en het gedrag van paarden.

Voor wie: individueel of met een groepje.
Prijs: in overleg.

Ik geef ook de cursussen: ‘Basiscursus omgang en verzorging (kinderen)’. Een cursus basiskennis over paarden en pony’s voor starters en beginners tot 12 jaar. En de cursus ‘Omgang met paarden voor volwassenen’. Deze cursus heeft als doel: het zekerder en handiger worden in de omgang met paarden en pony’s, zodat de drempel om met een paard om te gaan lager wordt. Zie voor een uitgebreide beschrijving het cursusaanbod op de website.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook IconYouTube IconTwitter IconGoogle+